Regulament Rounders Poker Lounge

Turnee de poker

a. Reguli generale

1. Directorul Turneului şi personalul vor considera interesele jocului şi corectitudinea ca priorităţi de top în procesul de luare a deciziilor. Circumstanţele neobişnuite pot dicta, ocazional, ca deciziile luate în spiritul corectitudinii să aibă prioritate în faţa regulilor tehnice. Deciziile Directorului Turneului şi/sau ale personalului sunt finale.

2. Responsabilităţile jucătorului – Se aşteaptă ca jucătorii să verifice informaţiile referitoare la înregistrare şi atribuirea locurilor, să îşi protejeze mâinile, să îşi facă clare intenţiile, să urmeze cursul acţiunii, să acţioneze la rândul lor, să îşi apere dreptul de a acţiona, să îşi ţină cărţile în mod vizibil, să îşi păstreze jetoanele organizate corect, să nu se ridice de la o masă cu o mână live, să anunţe dacă observă că este efectuată o greşeală, să se mute cu promptitudine de la o masă la alta, să respecte regula ‘one player to a hand’ (un singur jucător îşi joacă mâna), să cunoască şi să respecte regulile, să respecte în mod adecvat eticheta şi să contribuie în general la buna desfăşurare a turneului.

3. Terminologie oficială pentru turneele de poker – Termenii oficiali de pariere sau de acţiune sunt simpli, imposibil de interpretat greşit, termeni consacraţi: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (doar în pot-limit) şi compleţi. Termenii regionali pot, de asemenea, să se încadreze în acest standard. Utilizarea limbajului şi gesturilor ieşite din standard se face pe riscul jucătorului, deoarece poate duce la o concluzie diferită faţă de intenţia jucătorului. Jucătorii sunt responsabili pentru expunerea clară a intenţiilor.

4. Dispozitivele electronice – Pentru evitarea oricăror neînţelegeri, termenul dispozitive electronice include, dar fără a se limita la, următoarele dispozitive, atât cunoscute, cât şi necunoscute. Plasarea dispozitivelor electronice pe suprafaţa spaţiului destinat jocului, care include orice parte a mesei de poker, nu este permisă în niciun moment. Jucătorilor le este permisă plasarea articolelor pe balustrada de demarcare a spaţiului de joc.

Telefon – Jucătorilor nu le este permis să vorbească la telefon în timp ce se află la masă, indiferent dacă telefonul este ţinut în mână sau nu. Pentru a purta o convorbire telefonică, aceştia trebuie să se îndepărteze de masă.

Telefoane, tablete şi laptopuri – Jucătorii pot folosi aceste dispozitive la masă (cu excepţia preluării apelurilor telefonice), însă nu atunci când au o mână în derulare.

Facebook Live, Periscope, Twitch etc… – Nu este permisă utilizarea aplicaţiilor sau al oricărui alt tip de dispozitiv cu posibilitate de transmisie pentru difuzarea turneului în timpul jocului.

Dispozitive de înregistrare portabile – Este interzisă deţinerea şi utilizarea acestor dispozitive de înregistrare în interiorul camerei de poker.

Nu sunt permise niciun fel de dispozitive electronice la niciuna dintre mesele televizate la care este filmată acţiunea sau la mesele finale ale Evenimentului Principal.

Distragerea atenţiei la masa de joc – Rounders Poker Lounge îşi rezervă dreptul de a solicita jucătorilor să întreruptă utilizarea oricăror şi tuturor dispozitivelor electronice sau a oricăror alte dispozitive, dacă personalul stabileşte că aceştia încetinesc ritmul de joc sau afectează în orice mod alţi jucători de la masa lor. Jucătorii pot solicita dealerului să ia legătura cu personalul dacă aceştia consideră că un jucător cauzează încetinirea ritmului de joc datorită unor factori externi, inclusiv, dar fără a se limita la, cărţi, reviste şi dispozitive electronice.

5. Băutură, mâncare, ținută, fumat – Rounders Poker Lounge nu va impune o tinuta obligatorie, insa ne dorim ca tinuta clientilor nostrii sa fie una decenta, fara sa deranjeze privirile celorlalti jucatori. Se poate servi mâncare nemirositoare doar in zonele special amenajate la masutele de la bancheta sau in zona de lounge. Băutura se poate servi doar pe măsuţele special destinate acestui scop din jurul meselor de joc. Este interzisă plasarea băuturii pe masa de joc. Mesele de poker sunt destinate jocului, nu vrem să crem niciun disconfort celorlați jucători.

Fumatul nu este permis în Rounders Poker Lounge conform legii 15/2016. Noi oferim fumătorilor spații special amenajate pentru a-și satisface această plăcere. Fumatul este permis doar pe terasa in aer liber a clubului.

6. Spectatori – Locurile la mese sunt numai pentru jucători. Nu este permisă şederea în spatele jucătorilor. Nu este permisă intervenţia verbală sau de alt fel a spectatorilor în cadrul jocurilor. În cazul unor intervenții repetate ale unui spectator în bunul mers al jocului, aceștia vor fi invitați departe de mesele de joc sau chiar să părăseasca clubul

7. Înţelegeri şi premii înţelegeri (Realizarea de înţelegeri) – sunt permise si toate înţelegerile vor fi făcute publice.

b. Aşezarea la masă în cadrul turneului

8. Aşezarea la masă/Stack-urile – Toate locurile de la mese din turneu vor fi atribuite aleatoriu prin intermediul softului şi nu sunt transferabile. Personalul din cadrul turneului îşi rezervă dreptul de a modifica aşezarea la mese pentru a putea găzdui jucătorii cu nevoi speciale pe durata turneului şi pentru a echilibra mesele la începutul turneului. Pentru a verifica dacă datele sunt corecte, jucătorii sunt responsabili să verifice pozitia la masa pe monitoare, biletul de inscriere(daca este cazul) sau intreband directorul de turneu

Jucătorii înlocuitori, jucătorii înscrişi târziu şi cei reintraţi în joc vor primi stack-uri complete. Aceştia vor lua loc la mese şi îşi vor asuma drepturile şi responsabilităţile aferente poziţiei din care joacă, cu excepţia poziţiilor dintre small blind şi buton.

Acolo unde este cazul, jucătorii cărora li se atribuie locul la masă şi sarcinile referitoare la acesta, vor avea stack-urile puse în joc .

9. Toţi jucătorii trebuie să deţină un document de identitate cu fotografie pentru a-şi putea lua în primire locul în turneu şi a putea începe să joace şi apoi pentru a putea intra din nou în joc, pentru toate evenimentele Rounders Poker Lounge. Orice jucător care va folosi o formă frauduloasă de identificare va fi penalizat până la şi incluzând descalificarea din eveniment.

10. Rebuy-uri – Jucătorii care doresc să facă rebuy nu pot rata nicio mână. Dacă un jucător îşi anunţă intenţia de a face rebuy înainte de o nouă mână, acel jucător va juca jetoanele pe cuvânt (play behind), fără a le avea efectiv, şi va fi obligat să facă rebuy-ul.

11. Migrarea de la o masă la alta – Ordinea de migrare de la o masă a alta în cadrul unui turneu este disponibilă după încheierea înscrierilor în turneu. Rounders Poker Lounge îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea de migrare de la o masă a alta. Jucătorii care se mută de la o masă care dispare îşi asumă drepturile şi responsabilităţile poziţiei (buton, small blind, big blind). Când se află în poziţiile situate între small blind şi buton, acestora nu li se vor împărţi mâini.

Mesele se vor închide prin aleatorizare dublă și aceasta va fi făcută automat cu ajutorul softului .

12. Echilibrarea mesei – Jocul se va opri la orice masă la care lipsesc minimum trei jucători comparativ cu cel mai mare număr de jucători aflaţi la o masă în acel moment. Jucătorii vor fi mutaţi din big blind în cea mai dezavantajoasă poziţie şi vor accepta inclusiv o singură poziţie de big blind atunci când este disponibilă. Cea mai dezavantajoasă poziţie nu este niciodată small blind.

În etapele ulterioare ale derulării turneului, mesele vor fi echilibrate la discreţia Directorului Turneului.

c. Proceduri

13. ButonO tragere la sorţi pentru buton se va desfăşura la o masă la începutul fiecărui eveniment şi, de asemenea, pentru reporniri, reorganizări şi la masa finală. Tragerea la sorţi va determina poziţia butonului pentru întreg turneul.

    Buton inactiv (dead button) – Toate evenimentele se vor juca cu un buton inactiv. Butonul inactiv este definit drept un buton la care nu se poate ajunge datorită eliminării unui jucător sau a aşezării unui nou jucător într-o poziţie situată între small blind şi buton.

    Buton Heads Up – În jocurile heads-up, small blind-ul este la buton şi acţionează primul. La începutul jocului heads-up, este posibil să fie necesară repoziţionarea butonului pentru a asigura neluarea de două ori a big blind-ului de către niciun jucător.

    

    Buton incorect – Dacă butonul dealerului nu a fost poziţionat corect şi se descoperă acest lucru după ce s-a derulat o mare parte din acţiune jocul va continua, iar butonul se va muta în sensul acelor de ceasornic la următoarea împărţire. Dacă se descoperă acest lucru înainte de a se derula o mare parte din acţiune, mâna va fi declarată ca fiind împărţită greşit şi butonul va fi corectat.

14. Chip Up – Jucătorii care sunt descoperiţi ca încă având jetoane de valoare mai mică rămase în stack după schimbarea jetoanelor, vor pierde acele jetoane, cu excepţia cazului în care acestea au valoare echivalentă cu a unui jeton aflat încă în joc. Jucătorii sunt încurajaţi să supravegheze schimbarea jetoanelor.

15. Schimbarea în mod discreţionar a jetoanelor de valoare inferioară (Colour-Up) – Personalul turneului îşi rezervă dreptul de a efectua o schimbare discreţionară pentru orice jucător în orice moment şi la propria sa discreţie. Jucătorul are dreptul de a supraveghea schimbarea şi este încurajat să facă acest lucru. Schimbările în mod discreţionar trebuie să fie anunţate jucătorilor pentru ca aceştia să poată sta şi supraveghea schimbarea dacă doresc.

16. Jetoane impare – În jocurile split-pot, jetonul (jetoanele) impar(e) va (vor) fi atribuit(e) celei mai puternice mâini. În jocurile flop, atunci când sunt minimum două mâini puternice sau minimum două mâini slabe, jetonul (jetoanele) impar(e) va (vor) fi atribuit(e) primei mâini eligibile din stânga butonului.

17. Cărţi, jetoane şi numărători ale stack-ului vizibile – Jucătorii trebuie să ţină permanent cărţile la vedere. Jucătorii au dreptul de a putea efectua o estimare rezonabilă a numărului de jetoane deţinute de un adversar; aşadar, jetoanele trebuie ţinute în stack-uri ce pot fi estimate. Ca metodă standard în industrie, Rounders Poker Lounge recomandă stack-uri aranjate în multipli de 20. Jucătorii trebuie să menţină la vedere tot timpul jetoanele de cea mai mare valoare.

Jucătorii au dreptul doar la o calculare exactă a pariurilor din acel moment şi pot beneficia de o numărare completă a jetoanelor unui adversar doar dacă acel jucător a intrat all-in.

18. Mutarea jetoanelor – Toate jetoanele trebuie să fie transportate în tăvile speciale pentru jetoane şi să rămână permanent la vedere. Jucătorilor nu le este permisă păstrarea sau transportul jetoanelor de turneu în orice mod care nu le menţine la vedere. Un jucător care face acest lucru îşi poate pierde jetoanele şi poate fi descalificat. Jetoanele reţinute vor fi scoase din joc.

19. Schimbarea pachetelor de cărţi – Schimbarea pachetelor de cărţi se va realiza la schimbarea mesei de către dealer sau aşa cum este stabilit de Rounders Poker Lounge. Jucătorii nu pot solicita schimbarea pachetelor de cărţi.

20. Mâinile foldate – O mână este considerată ca fiind foldată, de jucător sau de către dealer, atunci când atinge grămada de cărţi de lângă dealer care nu mai sunt în joc (‘muck’), cărţile arse, cărţile la care s-a renunţat, sau dacă au fost aruncate în afara boxei delimitate a fiecarui jucător. Folosind regula numărul 1, personalul poate recupera o mână la care tehnic s-a renunţat şi să o declare ca fiind în joc dacă acesta consideră că există un motiv întemeiat pentru a face acest lucru şi că mâna corectă poate fi clar recuperată. Atunci când trebuie să răspundă unui pariu, se va considera că un jucător care lasă cărţile din mână cu o anumită mişcare spre înainte a dat fold. Decizia personalului este finală.

Mâinile pentru care se dă fold fără să fie rândul acelor jucători vor fi considerate definitiv foldate.

21. Mâinile contestate şi moarte – Dreptul de a contesta o mână se încheie la începerea unei noi mâini. O mână nouă începe cu prima împărţire de cărţi. Pentru mesele care utilizează un dispozitiv pentru amestecarea cărţilor, începerea unei mâini noi va fi stabilită de către dealer prin apăsarea butonului pentru primirea pachetului de cărţi.

22. Mâinile moarte – Un dealer nu poate omorî o mână câştigătoare care a fost jucată şi care a fost în mod clar mâna câştigătoare. Jucătorii sunt încurajaţi să asiste la interpretarea mâinilor jucate dacă este posibil să fie făcută o greşeală.

23. Mâinile neprotejate – Dacă un dealer omoară o mână neprotejată, jucătorii nu vor primi nicio compensaţie şi nu vor avea dreptul la nicio rambursare. Poate fi făcută o excepţie dacă un jucător a dat raise şi nu a dat nimeni call raise-ului; acel jucător poate avea dreptul de a primi înapoi suma aferentă raise-ului. Totuşi, dacă a fost egalat raise-ul, acel jucător poate fi eliminat.

24. Poturi secundare – Fiecare pot secundar va fi împărţit ca un pot separat. Poturile nu vor fi cumulate înainte de a fi împărţite. Jucătorii nu pot atinge potul din niciun motiv.

25. Solicitare timp suplimentar – După trecerea unei perioade rezonabile de timp, un jucător poate solicita o cronometrare. După ce solicitarea a fost aprobată de personal, jucătorului i se va aloca un timp total de un minut pentru a acţiona. Acest minut va consta într-o limită de 50 de secunde şi, dacă nu a acţionat în acest interval, va exista o numărătoare inversă de 10 secunde. Dacă un jucător nu a acţionat la mâna sa până la finalizarea cronometrării, mâna va fi moartă. Personalul desemnat cu supravegherea turneului îşi rezervă dreptul de a micşora durata de timp alocată pentru cronometrare dacă pare că un jucător trage intenţionat de timp. Orice jucător care se consideră că încetineşte în mod intenţionat progresul jocului poate fi penalizat.

Pentru turneele care au un timp per nivel de maximum douăzeci de minute, cronometrarea va fi de douăzeci şi cinci de secunde, urmate de o numărătoare inversă de cinci secunde.

În cazul observării unei suprapuneri între finalul cronometrării şi acţiunea jucătorului, aceasta va fi în mod normal în favoarea jucătorului şi va fi supusă analizei, în conformitate cu regula numărul 1.

26. Încheierea zilei de joc – Pentru turneele care se derulează pe parcursul mai multor zile, va fi utilizată următoarea procedură pentru a evita tragerea de timp. Atunci când mai sunt între 10 şi 2 minute din intervalul alocat ultimului nivel de joc, Directorul Turneului va opri cronometrarea. Pentru a încheia ziua de joc, Directorul Turneului va anunţa numărul de mâini rămase pentru a fi jucate şi toate mesele vor juca acest număr de mâini, începând de la următoarea împărţire de cărţi sau de la următoarea apăsare a butonului dispozitivului de amestecare a cărţilor pentru primirea pachetului de cărţi.

27. Jocul mână cu mână – Atunci când se apropie momentul în care se începe atribuirea premiilor în bani (‘money bubble’), turneul va trece la procedura mână cu mână. După anunţarea jocului mână cu mână de către Directorul Turneului, toate mesele vor termina mâna curentă şi vor opri jocul. După terminarea mâinilor la toate mesele, dealerul de la fiecare masă va împărţi o singură mână şi la finalizarea acesteia, va opri din nou jocul. Acest lucru se va întâmpla până când a fost eliminat un număr suficient de jucători pentru a se ajunge în etapa de intrare în bani a turneului.

    a) A da call all-in – Pe parcursul unui joc mână cu mână, atunci când un dealer are la masă un jucător care a dat call all-in, acesta este instruit să oprească toată acţiunea de la acea masă şi să le ceară jucătorilor să nu îşi arate cărţile. Această masă all-in va aştepta să se încheie mâna sa până când toate celelalte mese rămase în turneu au încheiat acea mână. În acel moment, personalul se va prezenta la masa all-in şi îi va instrui să finalizeze mâna. În cazul în care mai multe mese au dat call all-in, vor fi puse în pauză şi jucate câte una, pe rând, până ce toate mesele au încheiat acea mână.

    b) Dacă minimum doi jucători sunt eliminaţi în timpul aceleiaşi mâini la mese diferite, toţi jucătorii vor încheia la egalitate pentru locul de finiş.

    c) Dacă minimum doi jucători sunt eliminaţi în timpul aceleiaşi mâini la aceeaşi masă, jucătorul care a început mâna cu cel mai mare număr de jetoane va încheia pe cea mai înaltă poziţie.

d. Acţiune

28. Nivel nou de turneu – Atunci când timpul dintr-o rundă s-a scurs, o nouă rundă este anunţată de către un membru al personalului, iar noile limite se aplică mâinii următoare. O mână nouă începe cu prima împărţire de cărţi. Atunci când se foloseşte o maşină de amestecat, noua mână va fi determinată de către dealer la apăsarea butonului de preluare a pachetului de cărţi.

29. La locul tău – Pentru a avea o mână live, un jucător trebuie să fie la locul său atunci când dealerul împarte prima carte poziției sale. Dealerii sunt instruiţi să ascundă mâinile jucătorilor care nu se află la locurile lor și le este interzis a se uita la cărțile nejucate sau foldate. Jucătorii trebuie se afle la locurile lor pentru a cere timp. ‘La locul tău’ se defineşte ca fiind pe lângă scaunul tău. În caz de dubii, decizia personalului este finală.

30. Acţiune în aşteptare – jucătorii trebuie să rămână la masă dacă sunt jucători activi într-o mână live. Aceasta include să fii all-in. Dacă eşti all-in, ar trebui să rămâi la masă şi nu să mergi în public, să te plimbi prin cameră, să comunici cu media, etc… Dacă un jucător părăseşte masa în timp ce este implicat activ într-o mână, poate primi o penalizare.

31. Limită raise – Nu există nicio limită la numărul de raise-uri în jocurile no-limit. În evenimentele limit, numărul maxim de pariuri va fi regula casei. Dacă nu există regula casei, va fi un pariu şi trei raise-uri. Imediat ce turneul devine heads-up, numărul de raise-uri devine nelimitat.

32. String bet-uri – Dealerii vor fi responsabili pentru identificarea string bet-urilor sau raise-urilor. Toţi jucătorii de la masă sunt încurajaţi să participe la identificarea unui string bet sau raise dacă dealerul nu reuşeşte să-l identifice. String bet-urile şi raise-urile identificate de un jucător trebuie verificate de către un membru al personalului. Un string bet sau raise este definit ca încercarea de a plasa un pariu sau un raise în mişcări multiple, care poate include o întoarcere de jetoane în stack-ul unui jucător, fără o declaraţie verbală prealabilă de intenţie, pentru a induce acţiune out of turn înainte de finalizarea acţiunii jucătorului.

33. Acţiune substanţială – Acţiunea substanţială reprezintă oricare două acţiuni atunci când e rândul jucătorului să acţioneze, dintre care cel puţin una pune jetoane în pot; sau orice combinaţie a trei acţiuni când e rândul jucătorului să acţioneze (check, bet, raise, call sau fold).

34. Acţiunea fizică şi verbală când e rândul jucătorului să acţioneze (inclusiv undercall-urile) – Declaraţiile verbale, atunci când e rândul jucătorului să acţioneze, cu privire la pariuri sunt obligatorii. Toate jetoanele puse în pot atunci când e rândul jucătorului să acţioneze rămân în pot. Jucătorii trebuie să acţioneze întotdeauna când le vine rândul.

Undercall – Un undercall (a paria mai puţin decât suma curentă pentru call) este un call complet obligatoriu dacă este făcut pentru un pariu multi-way de deschidere în orice rundă de pariere sau pentru un pariu în heads-up. În toate situaţiile se aplică discreţia Directorului Turneului. În vederea acestei reguli, în jocurile blind, big blind-ul postat este pariul de deschidere din prima rundă

35. Acţiunea fizică şi verbală out of turn (inclusiv undercall) – Declaraţiile verbale, atunci când e rândul jucătorului să acţioneze, cu privire la pariuri sunt obligatorii. Toate jetoanele puse în pot atunci când e rândul jucătorului să acţioneze rămân în pot. Jucătorii trebuie să acţioneze întotdeauna când le vine rândul. Jucătorii care acţionează intenţionat out of turn pentru a influenţa jocul înainte de ei pot primi o penalizare. Acţiunea (verbală şi fizică) out of turn poate deveni obligatorie dacă acţiunea către acel jucător nu s-a modificat. Un call, check sau fold nu va fi considerat ca schimbare a acţiunii. Dacă acţiunea se modifică, pariul out of turn va fi considerat neobligatoriu şi va fi returnat jucătorului out of turn. Jucătorul care acţionează out of turn îşi va recupera opţiunile de pariere (call, fold, raise).

Dacă un jucător a dat raise şi mâna sa devine mână moartă înainte ca raise-ul să fie plătit, jucătorul poate primi raise-ul înapoi, dar va pierde suma plătită pentru call.

36. Acţiune acceptată – Este responsabilitatea celui care dă call să determine suma corectă a pariului oponentului înainte de a da call, indiferent de ce declară ceilalţi. Dacă cel care dă call solicită o numărătoare, dar primeşte informaţii incorecte de la dealer sau de la un jucător, apoi pune acea sumă, cel care a dat call a acceptat acţiunea întreagă şi exactă şi trebuie să pună pariul corect sau suma all-in. Ca în toate situaţiile de turneu, Regula 1 se poate aplica la discreţia Directorului Turneului.

37. Jetoane de valoare superioară – Punerea în pot a unui jeton de valoare superioară va fi considerată un call dacă jucătorul nu anunţă un raise. Dacă un jucător pune un jeton de valoare superioară în pot şi spune ‘Raise’, dar nu anunţă suma, raise-ul va fi maximul permis până la valoarea jetonului respectiv. Pentru a face un raise cu un singur jeton de valoare superioară, trebuie făcută o declaraţie verbală înainte ca acesta să atingă suprafaţa mesei. După flop, dacă eşti primul jucător care trebuie să facă un pariu şi foloseşti un singur jeton de valoare superioară fără comentarii, va însemna un pariu de valoare egală cu jetonul.

38. Jetoane multiple – Atunci când te confrunţi cu un pariu, în afară de cazul în care un raise a fost declarat iniţial, jetoane multiple de aceeaşi valoare constituie un call dacă îndepărtarea unui jeton înseamnă o sumă mai mică decât valoarea pentru call. De exemplu, cu blind-uri la 200-400, jucătorul A ajunge la 1200 (un raise de 800), jucătorul B pune două jetoane de 1000 fără să declare raise, aceasta însemnă un call. Dacă jucătorul B a pus patru jetoane de 500, atunci a făcut raise la 2000 (un alt raise de 800).

39. A da raise – Este responsabilitatea jucătorului să-şi facă intenţiile clare. Jucătorii sunt încurajaţi să declare verbal suma exactă a pariului sau raise-ului. Un raise trebuie făcut prin…

Plasarea în pot a întregii sume dintr-o mişcare.

Declararea verbală a întregii sume înainte de plasarea iniţială a jetoanelor în pot.

Declararea verbală a unui ‘raise’ înainte de plasarea sumei de plată în pot şi apoi completarea acţiunii cu o mişcare suplimentară înapoi la stack-ul jucătorului.

Dacă un jucător pune un raise de minimum 50% din pariul anterior dar mai puţin decât raise-ul minim, i se va solicita să facă un raise complet. Raise-ul va fi exact minimul de raise permis. Dacă un jucător pune un raise de mai puţin de 50% din pariul anterior fără să anunţe verbal ‘raise’, i se va solicita să dea call la pariul anterior.

40. Raise all-in – Un pariu all-in de mai puţin decât un raise complet nu redeschide parierea către jucătorul anterior.

41. All-in cu jetoane ascunse - un pariu recunoscut all-in angajează în mână întregul stack al jucătorului, inclusiv orice jetoane ascunse. Oricum, jucătorului all-in nu îi este permis să beneficieze de jetoanele ascunse.

Exemplu – Jucătorul A intră all-in pentru 21.000, iar jucătorul B dă call cu un stack de 100.000. După împingerea jetoanelor în centru, jucătorul A descoperă două jetoane de 1.000 sub braţul său. Dacă jucătorul A câştigă potul, va primi doar 21.000 în jetoane. Dacă este eliminat din turneu pentru acea mână, oponentul său va primi întregul stack de 23.000.

Excepţie – Jucătorul A intră all-in cu 50.000 şi jucătorul B dă call cu un stack de 55.000. După împingerea jetoanelor în centru, jucătorul A descoperă un jeton de 10.000 sub braţul său. Dacă jucătorul A câştigă potul, va primi doar 50.000 în jetoane. Dacă pierde potul, oponentul său va primi în întregime 55.000 din stack-ul său actual pentru dublare.

e. Showdown

42. Declaraţii verbale – Cărţile vorbesc pentru a determina câştigătorul unei mâini. Declaraţii verbale cu privire la conţinutul mâinii unui jucător nu sunt obligatorii; oricum, la discreţia personalului de turneu, orice jucător care îşi anunţă greşit mâna în mod deliberat va fi penalizat.

43. Showdown la all-in – Toate cărţile vor fi întoarse cu faţa în sus imediat ce un jucător este all-in şi toată acţiunea este completă. Dacă un jucător în mod accidental dă fold/ascunde mâna înainte de întoarcerea cărţilor, personalul de turneu îşi rezervă dreptul de a recupera cărţile dacă sunt clar identificabile. Jucătorii care îşi ascund intenţionat cărţile în situaţii all-in, pot fi supuşi unei penalizări.

– Acţiune secundară – În scenariile în care mai mulţi jucători joacă secundar cu un jucător all-in în potul principal, tuturor jucătorilor din potul secundar care ajung la showdown pe river li se va solicita să arate cărţile precum jucătorul all-in. Niciunui jucător nu i se permite să dea fold la showdown-ul pe river al potului secundar cu un jucător all-in în potul principal. Dealerului îi este indicat să întoarcă toate mâinile ca fiind live şi mâinile îşi vor păstra posibilitatea de a colecta potul.

44. Showdown – După ce toată acţiunea este completă, jucătorul care a întreprins ultima acţiune agresivă trebuie să arate primul şi apoi showdown-ul continuă în sens orar. Dacă nu este niciun pariu pe strada finală, atunci jucătorul care ar trebui să acţioneze în acea rundă de pariere va arăta cărţile primul

Jucătorii pot refuza să-şi arate cărţile când e rândul lor şi li se permite să dea fold, astfel abandonând dreptul lor la pot.

Jucătorii care refuză arătarea cărţilor sau dau fold sunt supuşi acţiunilor din regula nr. 53.

45. Mână câştigătoare – Un jucător trebuie să-şi arate toate cărţile pentru a colecta potul. Aceasta include a juca masa. Dacă a mai rămas un singur jucător cu cărţi, acesta nu trebuie să arate o mână câştigătoare pentru a lua potul. De exemplu, jucătorul B plasează un pariu pe river şi jucătorul A dă call. Jucătorul B ascunde cărţile apoi lăsându-l pe jucătorul A singurul jucător rămas cu cărţi în pot. Jucătorul A colectează potul apoi fără a fi necesar să-şi arate mâna.

  a)  Mână pe masă – O mână este considerată pe masă atunci când toate cărţile sunt plasate cu faţa în sus pe masă. Arătarea cărţilor, fluturarea lor împrejur, etc… nu se consideră mână pe masă. Mâinile nu se vor citi şi nu vor câştiga potul până nu sunt pe masă.

   b) Refuzul de a arăta cărţile – Dacă un jucător refuză să-şi arate toate cărţile proprii, cărţile nu vor fi întoarse de către dealer şi acesta va chema personalul. Acesta îi va indica jucătorului să arate cărţile sau mâna sa va fi considerată foldată. Jucătorul primeşte o numărătoare inversă de 5 secunde înainte ca personalul să anunţe mâna sa ca mână moartă şi emite o penalizare pentru jucătorul care trage de timp. Ceilalţi jucători de la masă nu pot întoarce cărţile celuilalt jucător. Dacă o fac, mâna se va juca live, dar jucătorul care a întors cărţile care nu îi aparţin poate primi o penalizare pentru încălcarea etichetei.

46. Arătarea câştigătorului – Orice jucător car a ajuns la showdown poate solicita să vadă cărţile oricărui alt jucător, cu condiţia ca acesta să le mai aibă în posesia sa. Dacă îşi aruncă în muck cărţile, nu mai au dreptul de a solicita să vadă cărţile celuilalt jucător. Toate mâinile solicitate de jucătorii ajunşi la showdown vor fi întoarse live cu faţa în sus şi încă pot obţine potul. Orice jucător care nu a ajuns la etapa de showdown a mâinii nu poate solicita să vadă nicio mână.

Dacă există temeri justificate privind complotul între jucători, jucătorii pot solicita dealerului să reţină cărţile deoparte şi să solicite personalului să analizeze mâna.

f. Penalizări şi respectarea etichetei

47. Dezvăluire – Jucătorii sunt obligaţi să-i protejeze pe ceilalţi jucători din turneu în orice moment. Aşadar, indiferent dacă joacă sau nu o mână, jucătorii nu pot…

Dezvălui conţinutul mâinilor live sau pentru care au dat fold.

Oferi sfaturi sau critica jocul înainte de finalizarea acţiunii.

Citi o mână înainte ca aceasta să fie expusă pe masă.

Discuta mâini sau strategie cu niciun spectator.

Solicita sau primi consiliere de la o sursă externă.

Va fi impusă regula un jucător pentru o mână.

48. Mese televizate şi cărţi proprii - Jucătorilor care intră într-un turneu care este un webcast sau un turneu televizat li se solicită să coopereze cu cei care filmează. Aceasta include arătarea cărţilor proprii camerei de cărţi de la masă. În caz contrar, consecinţa poate fi o penalizare.

49. Cărţi expuse – Un jucător care îşi expune cărţile în timpul acţiunii poate primi o penalizare. Toţi jucătorii de la masă au dreptul de a vedea orice carte expusă.

Arătarea şi ascunderea – Jucătorii care arată cărţile unui jucător care a dat deja fold şi care dau apoi la rândul lor fold pot primi o penalizare. Jucătorii care fac acest lucru în mod repetat vor fi penalizaţi.

50. Collusion (complotarea) – Pokerul este un joc individual. Jocul pasiv, transferul de jetoane (chip dumping), complotarea pentru a permite jucătorilor să intre în bubble (de exemplu, o masă la care se dă fold continuu înaintea big blind-ului, pe bubble), etc… nu va fi permis şi poate fi penalizat.

51. Nerespectarea etichetei – Nerespectarea etichetei va duce la penalizări aplicate în urma evaluării realizate de personalul de turneu. Exemplele includ, dar fără a se limita la, atingerea inutilă a cărţilor sau jetoanelor altor jucători, întârzierea jocului, acţionarea atunci când încă nu le-a venit rândul, împrăştierea jetoanelor, plasarea intenţionată a pariurilor mai departe de zona de acces a dealerului sau discuţiile excesive. În plus, exprimarea exagerată a bucuriei prin atitudine teatrală prelungită, comportamentul inadecvat sau acţiunile, gesturile sau comportamentul fizic pot fi penalizate. Aceste încălcări includ şi comportamentul abuziv asupra stilurilor de joc ale altor jucători şi/sau mustrarea jucătorilor pentru modul în care au jucat sau joacă în turneu.

52. Limbaj vulgar – Nu este acceptat comportamentul abuziv faţă de alţi jucători, faţă de personalul de turneu, personalul din locaţie sau alt tip de personal. Limbajul vulgar, obscen sau ofensator direcţionat către orice jucător sau membru al personalului poate duce la o penalizare. Limbajul vulgar, obscen sau ofensator indirect şi repetat poate duce, de asemenea, la o penalizare.

53. Toţi participanţii trebuie să aibă un comportament manierat şi civilizat pe parcursul tuturor evenimentelor şi în toate zonele de desfăşurare ale turneelor. Orice persoană care se confruntă cu un comportament inadecvat din partea unei alte persoane este rugată să contacteze în cel mai scurt timp personalul de turneu. Acesta include, dar fără a se limita la, orice jucător cu o igienă personală sau grad de sănătate care a devenit deranjant pentru ceilalţi jucători de la masă. Modul de stabilire a măsurii în care igiena personală sau gradul de sănătate al unei persoane a devenit deranjant pentru ceilalţi jucători va fi determinat de personalul turneului, care poate, la propria sa discreţie, să aplice sancţiuni oricărui astfel de jucător care refuză să remedieze situaţia într-un mod considerat a fi satisfăcător

Directorul Turneului sau personalul de turneu poate penaliza orice acţiune care, la propria şi absoluta discreţie a Rounders Poker Lounge şi/sau a personalului, nu respectă regulile oficiale sau interesul Evenimentului.

54. Penalizări - La propria şi absoluta sa discreţie, Rounders Poker Lounge şi/sau Directorul Turneului sau personalul de turneu poate impune penalizări (listate mai jos) care pot consta în avertizări verbale şi pot merge până la excluderea din toate evenimentele Rounders Poker Lounge.

Penalităţile vor fi invocate în cazuri de joc pasiv, abuz sau comportament perturbator. Se poate impune o penalizare dacă un jucător aruncă o carte în afara mesei, ascunde forţat cărţile cauzând întoarcerea uneia sau a tuturor cărţilor, acţionează încet în mod repetat, încalcă regula ‘un jucător pentru o mână’ sau se angajează în acţiuni similare. Nu este acceptat comportamentul abuziv faţă de alţi jucători, faţă de personalul de turneu, personalul din locaţie sau alt tip de personal.

Penalităţi – Vor include dar nu se limitează la – avertisment verbal, una sau mai multe mâini de penalizare, una sau mai multe orbite de penalizare (orbita este formată dintr-o mână pentru fiecare jucător rămas la masa de turneu a jucătorului – 6 jucători = 6 mâini ratate), mână moartă, eliminare din eveniment, descalificare din eveniment (pierderea oricărui premiu câştigat), interzicerea participării la eveniment, excluderea de la toate evenimentele desfăşurate de către Rounders Poker Lounge

Severitate – Penalităţile nu sunt tot timpul aplicate într-o ordine graduală a severităţii. Personalul de turneu poate descalifica un jucător chiar de la prima abatere, dacă acţiunile sunt considerate suficient de serioase. Jucătorii trebuie să ştie că orice acţiuni pasibile de penalizare ar putea avea ca rezultat o gamă largă de penalizări, chiar şi la prima abatere.

Mână ratată/orbită penalizare – Jucătorului i se va indica să stea deoparte de masă una sau mai multe mâini sau una sau mai multe orbite. Mâna ratată a jucătorului este luată în calcul drept parte a rundei în care a fost acordată penalizarea. Jucătorii care primesc o penalizare mână ratată/orbită penalizare de orice durată, trebuie să rămână în afara zonei (zonelor) destinate turneului pe toată durata penalizării primite. Dealerul trebuie să anunţe personalul responsabil atunci când un jucător penalizat revine la locul său.

Mutare penalităţi – Toate penalizările se mută cu jucătorul. Dacă jucătorul A primeşte la finalul nopţii două orbite penalizare (16 mâini) şi execută doar cinci mâini din penalizare, se va nota şi va executa restul de 11 mâini în ziua următoare. Aceasta se menţine pentru mesele sparte, mutări de locuri, etc…

Penalizarea cu eliminare – Jucătorii eliminaţi din turneu vor fi clasaţi pe ultimul loc din momentul în care au fost eliminaţi.

Exemplu – 15 jucători rămaşi (100 de locuri plătite), jucătorului A i se interzice revenirea în club pentru acţiuni care nu sunt legate de turneul de poker. Acestui jucător i se vor îndepărta jetoanele din eveniment şi va ajunge pe locul al 15-lea.

Penalizare de descalificare - Jucătorii descalificaţi vor avea jetoanele de turneu îndepărtate din joc, buy-in-urile lor vor rămâne parte din fondul de premii şi ei vor fi neeligibili pentru orice premii. Jucătorul descalificat trebuie să părăsească imediat zona (zonele) de desfăşurare a turneului.

55. Proprietate turneu – Jetoanele de turneu Rounders Poker Lounge nu au valoare cash şi sunt proprietatea exclusivă a Rounders Poker Lounge şi nu trebuie îndepărtate din zona (zonele) de turneu sau din cea a evenimentului desemnat. Jucătorii găsiţi că transferă jetoane de la un eveniment la altul sau de la un jucător la altul, vor fi penalizaţi până la şi incluzând descalificarea şi excluderea de la toate evenimentele

56. Limba oficială: Se va aplica regula doar limba română sau engleză la mese pe parcursul jocului. Participanţii care nu respectă această regulă vor fi penalizaţi, inclusiv descalificaţi.

57. Dreptul de a anula: Rounders Poker Lounge îşi rezervă dreptul de a anula sau de a modifica orice Eveniment sau Turneu la propria şi absoluta sa discreţie.